Aanbevolen Opleiders van de Vereniging Cirkel

Reiki | Johan | Leeuwarden | reikipraktijk-kinyoubi.nl | Verklaring van Kwaliteit

Aanbevolen Opleiders van de Vereniging Cirkel

 

Verklaring van Kwaliteit.
Als ReikiMaster opgenomen in het register van Aanbevolen Opleiders van de
Vereniging Cirkel, verklaar ik dat de aangeboden cursus of opleiding voldoet aan
de volgende kwaliteitseisen:
• Er wordt zorg gedragen voor een kwaliteitsvolle kennisoverdracht tijdens de cursussen/opleidingen;
• Alle inwijdingen worden bij iedere graad fysiek én op locatie gegeven;
• Het doel van de cursussen Reiki 1, 2, 3, 3a en 3b wordt uitgelegd, waarbij aandacht is voor het         individuele pad van iedere cursist, steeds passend bij het niveau van de cursus;
• Tijdens de cursus Reiki 1 wordt minimaal 3 uur geoefend om een volledige zelfbehandeling,
   een tafelbehandeling en een stoelbehandeling te kunnen geven;
• Tijdens de cursus Reiki 2 wordt minimaal 3 uur geoefend om de afzonderlijke symbolen te leren     kennen en daarmee te kunnen werken;
• Tussen de verschillende graden wordt gekeken of een cursist aantoonbare praktijkervaring heeft om   door te gaan met een volgende graad;
• Er wordt aandacht besteed aan de oorsprong van Reiki en de 5 Reikiprincipes;
• De werking van energie en het ontstaan van blokkades wordt uitgelegd;
• Er wordt aandacht besteed aan de ethische kant van Reiki, het respecteren van beroepsgeheim,
het niet stellen van diagnoses en het niet mengen in medische adviezen;
• Er wordt integer en in een veilige omgeving omgegaan met alle cursisten;
• Er is voldoende tijd, individuele aandacht en begeleiding voor iedere cursist;
• Er is schriftelijk lesmateriaal beschikbaar, mogelijkheid voor het maken van aantekeningen en/of  advies over geschikte literatuur;
• Ook na de gevolgde cursus blijft er mogelijkheid contact op te nemen voor eventuele feedback.
ReikiMaster: Johan Visser Breidenbach 
te: Leeuwarden
Lidnummer: 0677
Datum: 28-01-2024
Opgenomen in het register van Aanbevolen Opleiders van de Vereniging van ReikiMasters Cirkel.
Kijk voor meer informatie over de eisen die de Vereniging Cirkel stelt aan de opleidingen
die aangeboden worden door Aanbevolen Opleiders ook eens op www.reikicirkel.nl

 

Wat u misschien ook wilt weten

Reiki | Johan | Leeuwarden | reikipraktijk-kinyoubi.nl | Reiki....

Wat kan ik verwachten.

Voor de behandeling Voor de behandeling zal de Reiki-therapeut uw hulpvraag met u doornemen. Besproken wordt o.a. welke klachten u heeft, of deze chronisch zijn of niet, of u een arts heeft geraadpleegd, of u medicijnen gebruikt en wat

Lees verder
Reiki | Johan | Leeuwarden | reikipraktijk-kinyoubi.nl | Reikicursus 1e graad

Een leraar opent een deur, maar je moet er zelf naar binnen gaan.

  REIKI EERSTE GRAAD Reikicursus 1e graad.  In het nieuwe jaar  start Reikipraktijk Kinyoubi weer met de reikicursus 1e graad. Je wordt ingewijd in de eerste graad van Reiki van Mikao Usui systeem.     Reiki is ... De energie

Lees verder
Reiki | Johan | Leeuwarden | reikipraktijk-kinyoubi.nl | Klachtenregeling

Solopartners klachtenregeling

Reikipraktijk Kinyoubi is aangesloten bij Solopartners klachtenregeling en erkende geschilleninstantie. Dit is wettelijk verplicht per 1 junuari 2017. Klachten kunnen opgelost worden Een goed contact met de zorgverlener is heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over hun

Lees verder